Megállapodás köteléki kérdésekről

Köteléki kérdésnek nevezzük a házasság felbontását, a szülői felügyelet rendezését, kapcsolattartást, gyermektartást, közös lakás használatát. Ezek azok a legalapvetőbb fogalmak, amelyekben a házassági bontóperben nyilatkozni, megegyezés hiányában a bíróságnak döntenie kell.

HÁZASTÁRSI VAGYONKÖZÖSSÉG MEGOSZTÁSA

A leggyakoribb szerződés típus a házastársi vagyonközösség megosztására jön létre. Tudni kell, hogy a szerződéshez ügyvédi ellenjegyzésre van szükség, a házastársak közötti vagyonátruházás amúgy illetékmentes. Amennyiben a rendezés ingatlant érint, akkor a változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére is szükség van a vonatkozó jogszabályok formaságainak betartása mellett. Amennyiben a szerződés céggel kapcsolatos rendelkezést tartalmaz, akkor a cégeljárás szabályait is figyelembe kell venni.

Házastársak közötti ajándékozás, vagyonátruházás illetékmentes.

Mit jelent a bíróság előtt kötött egyezség, milyen következményekkel jár?

A bíróság előtt megkötött egyezség végrehajtható és a bíróság által hozott ítélettel azonos jogkövetkezménnyel bír. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a felek tisztában legyenek azzal, hogy mi kerül az egyezség szövegébe és értsék is azokat a jogi fogalmakat, amelyekre rábólintanak. Nagyon nehéz helyzetbe kerülhet az az ügyfél, aki később kíván egy egyezségtől eltérni és hasztalan hivatkozik később arra, hogy ő bizony nem jogász és nem értette azt, amit kérdeztek.

Sajnos szinte kizárt, hogy ezt a kifogást később elfogadják, és  pusztán erre  tekintettel az egyezség megváltoztatására sor kerüljön.

A jogi fogalmak nem ismerete nem mentő körülmény, így sokszor „megéri” ügyvédhez fordulni az ilyen kellemetlenségek elkerülése érdekében.

Szerződések megtámadása

Elengedhetetlen, hogy az ügyfelek legalább alapszinten megértsék a jogi fogalmakat, amelyek későbbi életüket szabályozzák. Álláspontom szerint minden ügyfélhez meg kell és meg is lehet találni a kulcsot, természetesen ehhez az ügyfél akaratára is szükség van, hogy azt meg is akarja érteni.

Nagyon nehézkes és csak szűkkörben lehetséges a szerződések megtámadása. Gyakori hivatkozás különösen családjogi ügyekben, hogy „idegileg” nem volt olyan állapotban valaki, hogy a szerződést felfogja, vagy éppen „szabadulni” akart a kellemetlen helyzettől, a gyerekek érdekében nem akart vitát. Majd a családi viharok elmúltával próbálnak „ fogást „ találni a szerződésen.

Annak ellenére, hogy egy házassági válság bizony próbára teszi az emberek idegrendszerét, mégis ki kell tartani és kizárólag olyan megállapodást, szerződést szabad aláírni, amelyet később is kötelezőnek elfogadunk.

KÖZÖS MEGEGYEZÉS AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS ÉRTELMEZÉSÉBEN

2018. január 1. napján lépett hatályba az új Polgári perrendtartás, amely jelentősen megnehezítette a felek számára a perindítást. Az eddigi gyakorlattól eltérően a keresetlevélnek kínos részletességgel tartalmaznia kell számos formális adatot, a teljes tényállást, sőt már a per kezdeti stádiumában elő kell terjeszteni a később szükségessé válható bizonyítékokat, akár a tanúk nevének és idézhető lakhelyének megjelölése mellett.
A válni szándékozó ügyfelek jelentős százaléka az úgynevezett „közös megegyezéses „ válást választaná és kifejezetten nem kívánja feltárni azokat a régi sérelmeket, amelyek a házasság megromlásához vezettek.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy az új Polgári perrendtartás nem segíti elő a megegyezéses válást. Mégis mit lehet tenni, ha a házas felek dacolva a jogszabályokkal nem kívánják feltárni az okokat?

A probléma áthidalására  az a gyakorlat kezd kialakulni, hogy már a per megindítását megelőzően  létre kell hozni egy teljes körű megállapodást a felek között minden olyan jogilag jelentős kérdésben, amelyben a későbbiekben a bíróság előtt egyezséget kell kötni.

A megállapodás megkötésében jelentős szerepe van a jogi képviselőknek, akik már a bírósági eljárást megelőzően jogi formába öntik a felek akaratát, lényegében a jog nyelvére fordítják azt úgy, hogy a bírósági

eljárásban már szinte „tálcán kínálják” a bírónak az egyezség szövegét.

Amúgy az ügyvédi irodában megírt megállapodásnak további előnye, hogy számos olyan kérés, kívánság, elképzelés is okiratba foglalható, amely a bírósági eljárásnak nem része.

 

Házastársi közös vagyon megosztása: kinek mennyi jár válás után?

házastársi közös vagyon megosztásaEgy válás kimondását megelőzi a felek megegyezése. Rendezni kell a vitás ügyeket, a közös vagyont, gyermekelhelyezést, szülői felügyeletet és minden közös dologról gondoskodni kell. A házastársi közös vagyon megosztása az egyik sarkalatos pont a válás során. A házasságban eltöltött évek során közösen szerzett vagyonnak kell elosztásra kerülnie. Ezt szerződésben foglalják írásba a felek, természetesen ügyvéd jelenlétében.

A házastársi közös vagyon megosztása és az egyéb, megegyezésre váró kérdések intézése ajánlott peren kívül, ügyvédek irányítása mellett. Ezzel elkerülhető, hogy a válás bíróság előtt bonyolódjon, annak minden kellemetlenségével együtt. Ha a felek házassági szerződést kötöttek, úgy egyértelmű, hogy kinek mi jár. Ha nem, akkor a törvény által előírt szabályokra kell hagyatkozni. Ez alapján elmondható, hogy a házasság ideje alatt közösen szerezett, bármilyen vagyon fele-fel arányban osztható el. Ez vonatkozik az élettársi kapcsolat idejére is.

Amennyiben szüksége van tapasztalt ügyvéd segítségére a házastársi közös vagyon megosztásához, keressen meg bizalommal a honlapon feltüntetett elérhetőségek egyikén!