_V3B2309_

Családjog kapcsán van szüksége segítségre? Vegye fel velem a kapcsolatot!

Bizalommal segítek családjogi kérdésekben.

Legyen bár több gyermekük, hosszú házasságuk, a kapcsolat megszakadásától a másik fél  fokozatosan – és érthetően – a saját érdekeit tartja szem előtt.

Ezért szükséges, hogy az első gyanús jelnél forduljunk ügyvédhez. Ekkor még nem kell feltétlenül a végső megoldáson törni a fejünket, de jó, ha az ember tisztában van a lehetőségeivel, anyagi helyzetével, azzal, hogy egy új élethelyzetben mire kell felkészülnie.

Az első feladat az, hogy önálló véleményt alakítsunk ki. Mondjuk el bátran az ügyvédnek, hogy mi magunk mit szeretnénk. Az ügyvéd hozott anyagból dolgozik. Nem találhatjuk ki ügyfeleink helyett, hogy az adott élethelyzetben mi számukra a legjobb megoldás. Ahhoz, hogy az ügyvéd jól dolgozhasson, olyan ügyfélre van szükség, aki határozott elképzeléssel rendelkezik arról, hogy ő mit szeretne. Ez a kiinduló pont, ahonnan  a jogi tanácsadás indul. Elmondhatjuk, hogy elképzelése mennyiben reális, hogyan illeszkedik a jogszabályokhoz, mi az, amit el tudunk érni ügyében.

„Rózsák háborúja” vagy közös megegyezés

Első találkozás az ügyvéddel

 

Mit jelent a gyermek váltott elhelyezése?

csaladjogiugyved.hu.19aprA válás sajnos gyakori jelenség napjainkban; sok házaspár dönt úgy közös gyermekkel is, hogy az életüket külön folytatják tovább. Az egyik legnehezebb döntés ilyenkor a gyermek, vagy gyermekek sorsát érinti. Azonban nem csak az egyik legáltalánosabb megoldás, vagyis az anya kizárólagos felügyeleti joga létezik. A gyermek váltott elhelyezése talán még nem annyira elterjedt megoldás, pedig sok előnnyel jár.

Ez a döntés nemcsak a gyerekek javát szolgálja, hanem a különvált szülőkét is. Egy váltott elhelyezés azt jelenti, hogy a gyermek ugyanannyi időt tölt mindkét szülőjénél, például egy hetet az anyánál, egy hetet pedig az apánál. Az elvált szülők mindegyikénél van a gyereknek saját szobája és holmijai, továbbra is közösen gondoskodnak róla. A gyermek váltott elhelyezésével lehetőség nyílik a közös gyermek addigi életét talán a legkevésbé kizökkenteni a megszokott kerékvágásból. Láthatja az anyát és az apát is, akik ugyanolyan mértékben vannak jelen az életében.

Ha kérdése van a gyermek váltott elhelyezéséről, forduljon hozzám bizalommal elérhetőségeimen, és tudjon meg többet a témáról!

 

Mikor forduljunk ügyvédhez.

Az ügyvéd feladta elsősorban a peres képviselet. Sok esetben azonban későbbi problémáknak vesszük elejét, ha időben fordulunk segítségért. Irodámban egyszerű tanácsadásért is készséggel állunk rendelkezésre, sőt – amennyiben később megbízásra kerül sor – a tanácsadás díját a megbízási díjba beszámítjuk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a fél és az ügyvéd között egyfajta szimpátiának kell kialakulnia, amely a későbbi bizalom alapja. Ez pedig személyes kapcsolat nélkül elképzelhetetlen. Éppen ezért forduljunk segítségért bátran. Az első beszélgetés sikere felbátoríthat arra, hogy a későbbiekben megbízást adjunk.
Külföldön jól bevált és széles körben elterjedt a vagyoni viszonyok szerződéssel történő rendezése a házasságkötést megelőzően. Hazánkban némi fenntartással fogadjuk ugyanezt, amely egyértelműen a társadalmi, gazdasági viszonyok eltéréséből, a vagyonosodási folyamat speciális jellegéből adódik. A rendszerváltás óta eltelt évtizedek azonban már hazánkban is bizonyos vagyonosodási folyamatot indítottak el, kialakultak nagy családi vállalkozások, olyan –elsősorban társasági részesedésből eredő –vagyoni részesedések, amelyek rendezése a házastársi vagyonjogi szerződések szükségességét veti fel. A házassági vagyonjogi szerződésben a házasulók és a házastársak maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert , amelyet a házastársi vagyonközösség helyett vagyoni viszonyaikra alkalmaznak. A házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.
Házasságot csak anyakönyvvezető előtt lehet kötni és csak a bíróság bonthatja fel. Ez vonatkozik az u.n. közös megegyezéses válásra is. A házasfelek ekkor peres felekké válnak, akik a bíróság előtt a járulékos kérdésekben kötelezően egyezséget kötnek. Ezt követően hozza meg a bíróság a házasság felbontásáról az ítéletet, ha megállapítást nyer, hogy felek kapcsolata teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. Amennyiben a felek között egyezség nem jön létre, ugyanezen perben minden járulékos kérdésben a bíróság hozza meg döntését, amelyet ítéletbe foglal.
Válás esetén a gyermekkel való későbbi kapcsolattartás a bontóperek egyik legtöbb vitát kiváltó eleme. A jogszabály semmilyen kötelező előírást nem tartalmaz a kapcsolattartásra. Éppen ezért a bírói gyakorlat irányadó e körben a felek számára. Leglényegesebb szempont természetesen a gyermek érdeke, a gyermek nem lehet sem eszköze sem áldozata a szülők között elmérgesedett viszonynak, általános szempont az állandóság és biztonság úgy, hogy a gyermek minkét szülőjével megfelelő időt tölthessen. Elterjedőben van az „ egy hét itt egy hét ott” gyakorlata, amelyet a bírósági gyakorlat nem támogat, mivel pszihológus felmérések szerint ez a gyermek számára bizonytalanságot eredményez. Némely szülői példa azonban igazolja ennek létjogosultságát.
1.A bontóperek elhúzódásának oka lehet a gyermektartás összege körül kialakult vita. Amennyiben a felek között megállapodás nem jön létre , a bíróság vizsgálja a felek jövedelmi viszonyait, fogyasztási szokásait, a gyermek indokolt szükségletét és mindezen körülmények mérlegelésével hozza meg döntését. A jelenlegi jogszabályok értelmében a tartásdíjat határozott összegben kell megállapítani.
Hazánkban elvétve fordul elő a házastársi tartásra való igény és elég szűk körben és csekély mértékben állapítja meg a bíróság azt. Indokolt lehet, ha az anya szülés után röviddel marad magára és a gyermek nevelése, esetleg betegség esetén ápolása miatt munkavégzésében akadályoztatott. Megalapozhatja a házastársi tartást a jogosult betegsége, kora is. A bíróság minden esetben azt vizsgálja, hogy a tartásra rászorultság fennáll-e és az a jogosult önhibáján kívüli okból következett-e be.
Külföldre költözésnek a tartós, életvitelszerű külföldi tartózkodást kell érteni, amely konkrét időtartamban nincsen meghatározva. Minden esetben ehhez az illetékes gyámhatóság jóváhagyása szükséges. A gyámhatóság mindkét szülő hozzájárulása esetén adja meg a hozzájárulást. Amennyiben valamelyik szülő ezt ellenzi, a külföldre költözni kívánó szülő kénytelen peres eljárást kezdeményezni a másik szülő ellen , amely lefolytatását követően a bíróság dönt a kérelem jogosságáról. Természetesen minden esetben a gyermek érdekének figyelembe vételével. Az elmúlt évek tömeges külföldi munkavállalásainak okán számos per indult hazai bíróságokon. Az elmúlt hónapok csökkenő tendenciát mutatnak, sajnos viszont megnőtt a külföldön élő házasfelekkel szembeni házasság felbontására irányuló perek száma.
A házasság felbontása iránt indított perek kötelező járulékos kérdése a volt közös lakás használatának rendezése. A bíróság a felek megegyezését irányadónak tartja. Megegyezés hiányában a családvédelmi érdekek, elsődlegesen a gyermekek érdekeinek figyelembe vételével dönt a lakás használatáról. Természetesen a bíróság vizsgálja mögöttes tulajdoni viszonyokat és a felek lakhatását biztosító körülményeket is.
Minden szempontból ajánlott a házastársi közös vagyon megosztásának megegyezéssel történő rendezése. Ez esetben az ügyvéd feladata a vagyonközösség megosztásáról rendelkező szerződés elkészítése, esetleg az ingatlan-nyilvántartási állapot rendezése. Nem elhanyagolható, hogy a szerződés alapján illetékmentesen nyílik lehetőség az egyes vagyoni elemeket átruházására. A házastársi vagyonközösségből eredő igényeket egységesen kell rendezni. Amennyiben a felek között nincs remény a vagyonközösség szerződéssel történő megosztására, hosszú és költséges peres eljárásra számíthatnak, amelyben a jogi képviselő bevonása elkerülhetetlen.