Külföldi ingatlan

hammer-719066_1920

Ügyfelem 1996-ban kötött házasságot feleségével. A férj magyar a feleség külföldi állampolgár volt. A férj édesapja nagyobb összegű kárpótlásban részesült a II. világháborúban elszenvedett bántalmazásértért, amely összegből fiának juttatott annak érdekében, hogy megvásárolja a fiatalok által kiszemelt külföldi, tengerparti ingatlant. A család – az akkori deviza jogszabályokra tekintettel – úgy döntött, hogy a nagyértékű tengerparti ingatlant kizárólag a feleség „nevére” íratják. annyi óvatosság szorult még a felekbe, hogy egyidejűleg házassági szerződést kötöttek egymással, amelyben akként rendelkeztek, hogy a külföldi ingatlan válás esetén a férj kizárólagos tulajdonába került.
Néhány év múlva a felek házassága megromlott, amely következtében házasságukat a bíróság felbontotta. A probléma innen kezdődött. A feleség ugyanis – lévén a külföldi ingatlant kizárólag az ő „nevén” szerepelt a külföldi ország telekkönyvi nyilvántartásában, nem ismerte el a férj igényét sem arra tekintettel, hogy valójában azt az ő édesapja háborús kárpótlásából vették, sem a házassági szerződésbe foglaltak alapján.
A férj kényszerült pert indítani különvagyona jogcímén tulajdonjoga megállapítása iránt. Az eljárás azonban formai akadályba ütközött, mivel a magánjogi törvény rendelkezései szerint külföldi ingatlanra a magyar bíróságnak nincsen joghatósága, a külföldi bíróságnak pedig a magyar házasfelek házassági bontóperében nincsen joghatósága. Miután a feleség a házassági szerződés érvényességét is vitatta, így ennek alapján sem lehetett a férj tulajdonjogát megállapítani.
Az ügybeni megoldást végülis az jelentette, hogy a feleség – a hosszúra nyúlt eljárást megúnva- értékesítette a külföldi ingatlant, amelyre tekintettel a bíróság most már elszámoltatta a feleket.
Az ügy tanulsága azonban mindenképpen az, hogy külföldi ingatlan vásárolása előtt feltétlenül forduljunk magyar ügyvédhez a szükséges információk beszerzése érdekében.