Eltitkolt vagyon

hammer-719066_1920

Felek több évtizedes házassági együttélést követően váltak el közös megegyezéssel. A válás oka a férj új kapcsolata volt, miután azonban a felek gyermekei már nagykorúak voltak, ezen körülménynek a bontóper során jelentősége nem volt. Az emberek azonban fecsegnek, és ahogy a mondás tartja, amit ketten tudnak az már nem marad titokban. A válás után évekkel a volt feleség tudomást szerzett arról, hogy férje az együttélésük alatt szerzett vagyon nagy részét eltitkolta előle, különféle részvényekbe, befektetésekbe forgatta, ingatlant vásárolt saját nevére. Az így napvilágot látott eltitkolt vagyon közel százmillió forint értékű volt, amelyre tekintettel a volt feleség megtámadta a házassági vagyonközösségi szerződést és az eltitkolt vagyon egy részére is kérte férje marasztalását. Ez esetben a bizonyítási teher a feleségre hárult.